Konstrukční činnost

Konstruujeme průmyslovou automatizační techniku od testovacích přípravků, jednoúčelové stroje až po automatické výrobní linky. Projektujeme inovativní a praktická řešení pro konkrétní procesy a výrobky. Primárně programujeme v aktuálních verzích konstrukčního systému SOLIDWORKS od fy.

TOP TECH - logo.jpg

V případě potřeby disponujeme softwarem Inventor a AutoCAD.
Vstupními podklady pro konstrukci jsou základní formáty např.: SLDPRT, SLDASM, DWG, IPT, IAM, STEP, IGES, SAT ….

Konstrukce.png

Inženýring

  • technické specifikace a konzultace
  • design, návrh konstrukce a vizualizace
  • předprojektová dokumentace

Ve spolupráci se zadavatelem formulujeme požadavky, definujeme technické specifikace a připravujeme návrh konstrukčního řešení, následně vytváříme 3D vizualizaci navrhovaného zařízení.