Skupina adaptérů určená pro sériovou výrobu. Základem je pneumatická aretace. Variabilně lze doplnit kontroly pozice kontaktů, kontrolu přítomnosti sekundárních aretací nebo jiných elementů, kontrolu těsnosti (Leak-test), případně detekci barvy a tvaru tělesa.

Push-Back

Systém kontroly pozice kontaktů v tělese výtlačnou silou. Vyobrazený adaptér disponuje tlačnou silou 50N/pin. Pro dosažení této síly a zaručení její stability jsou využity pneumatické válce, doplněné o regulátor tlaku. Pozice je snímána indukčními senzory. Adaptér je dále vybaven měřením těsnosti konektoru.

OBR - Push-Back - 001.png

Zero-force

Systém pneumatické příjezdové roviny zajišťující nulovou sílu potřebnou pro založení konektoru. Této funkce se využívá zejména při mnohapinovém kontaktování nebo jako doplnění k funkci push-back.

OBR - Zero-force - 001.png

Kontrola pozice kontaktů talířovými hroty

Tento systém kontroly je založen na definované hloubce zapuštění pinu v tělese konektoru. Pro tyto kontroly jsou předurčeny tzv. talířkové kontaktní hroty, kde je možné variabilně volit výšku a průměr kontaktního terminálu a typ opěrného talířku.

OBR - Kontrola pozice - 001.png

Leak-test

Systém přetlakové/podtlakové kontroly těsnosti konektoru a jeho součástí. Pomocí tohoto systému je možné odhalit chybějící nebo poškozené těsnící elementy, případně poškození samotného tělesa. Jemným nastavením plnícího tlaku a rychlosti proudění lze ovlivnit citlivost kontrolního systému. Přehledný LCD displej umožňuje nastavení a přesnou kontrolu parametrů a stavu testu.

Test tesnosti.png